Lessons learned

The Good Life
Lessons

De lessen die we tijdens onze ontdekkingsreis leren, delen we met iedereen die hier voor open staat.

In vier expertmeetings zijn door een breed scala aan specialisten binnen en buiten de bouwbranche inzichten en ideeën gedeeld. De onderwerpen per expertmeeting:

  1. Gebouw
  2. Omgeving
  3. Services
  4. Gedrag

Gezamenlijk kwamen we tot verrassende inzichten die tijdens het ontwikkelproces essentieel zijn.

Ontwikkelproces

“Start eerder, stop later”

Gevoed door alle gesprekken die we gevoerd hebben met experts tijdens de sessies zijn we van mening dat we kostbare tijd laten liggen in het ontwikkelproces. Een groot aantal van onze ontwikkelingen gaan gepaard met lange voorbereidingstijden en ruimtelijke ordeningsprocedures. Deze periode zouden we moeten benutten voor intensief onderzoek naar wat er op
buurtniveau speelt. Maar ook om te doorgronden welke politieke en sociale aandachtspunten een stad, stadsdeel of buurt heeft. Dit zal uiteindelijk leiden tot een beter definieerbaar programma dat ook echt aansluiting zal vinden bij de markt. De informatie zoals opgedaan in deze onderzoeksfase is van essentieel belang voor de planvorming.

Ook zijn we van mening dat betrokkenheid na oplevering van essentieel belang is. Is het gebouw gelukt? Stel jezelf die vraag eens. Zo niet, kun je er nog iets aan doen?

Gebouw

Omgeving

Services

Gedrag

Contact

Noortje Veldhof | n.veldhof@duravermeer.nl
Bas Sijmonsbergen | b.sijmonsbergen@duravermeer.nl