Lessons learned

Gezond
gebouw

Gezond gebouw

Waar moet je tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van een gebouw op letten, met het doel de bewoners gezond en gelukkig te laten leven?

Een gezond gebouw gaat over meer dan een gezond binnenklimaat. Het gaat ook over het stimuleren van beweging en ontmoeting, over veiligheid en comfort. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is de positie van de trap in het gebouw. Deze zit nu vaak weggestopt en is ondergeschikt aan de lift. Geef de trap een prominente plek, met als gevolg meer beweging én ontmoeting. Een ander aandachtspunt is de balans tussen gezondheid en comfort, deze kunnen namelijk lijnrecht tegenover  elkaar staan. Stimuleer bewegen en ontmoeten vooral in de openbare ruimtes en zorg voor comfort en rust in de woning.

Conclusie

Conclusie

“Zachte factoren als rust, veiligheid en sociale interactie wegen minstens even zwaar als ‘harde’ techniek. Een goed ontwerp combineert beide”

Een gezond gebouw nodigt gebruikers uit om gezond te leven, op een ongedwongen en comfortabele manier. Het biedt ruimte voor sociale interactie en ontmoeting maar tegelijkertijd ook voor veiligheid en geborgenheid. Er is ruimte voor een eigen plek, waar je rust vindt en je je evenwicht kan herstellen. Dit wordt ondersteund door technische oplossingen, zoals gezonde installaties, ontwerpmaatregelen die gezond gedrag en beweging stimuleren en gezonde en/of natuurlijke materialen die
het gebruik van installaties juist weer (deels) overbodig maken.

We kunnen dus concluderen dat gezondheid meer omvat dan alleen de fysieke gezondheid. Gezondheid omvat juist ook de zachte, minder concrete factoren als rust, veiligheid, sociale interactie, geluk en comfort. In het ontwerp dienen we enerzijds dus rekening te houden met de technische ‘harde’ factoren maar vooral ook met de ‘zachte’ menselijke factoren. Deze zijn vaak minder tastbaar en lastiger concreet te maken. Het is daarom essentieel om voldoende tijd te nemen voor het vertalen
van deze behoeften naar je ontwerp. Voor een lang, gezond en gelukkig leven is het vinden van de juiste balans tussen gezondheid en comfort van essentieel belang.

Download

Download

 

Gebouw

Omgeving

Services

Gedrag

Contact

Noortje Veldhof | n.veldhof@duravermeer.nl
Bas Sijmonsbergen | b.sijmonsbergen@duravermeer.nl