Lessons learned

Gezonde
omgeving

Bouwen met aandacht voor het welzijn van bewoners kan niet los worden gezien van de omgeving. Een woning is geen stand alone project, maar onderdeel van een groter geheel.

Ook hier geldt dat het niet alleen gaat om de technische en concrete factoren. Nog te vaak staat het gebouw centraal terwijl zaken als groen, veiligheid, mobiliteit en het faciliteren van sporten, spelen en ontmoeten minstens van even groot belang zijn als het gaat om gezond wonen. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten voor toekomstige Good Life projecten.

Conclusie

Een gezonde omgeving omhelst een scala aan elementen. Je kunt er spelen, ontspannen, werken en sporten. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kinderen van alle leeftijden, ouders en ouderen, ongeacht wat hun achtergrond is. Een gezonde omgeving nodigt uit tot bewegen, fietsen en wandelen. Belangrijk is dan ook dat voorzieningen, werk en scholen op korte afstand liggen. In een gezonde omgeving krijgt de auto niet langer voorrang.

Een hoogstedelijk dorp is een uitstekend uitgangspunt. Er is voldoende groen aanwezig en er heerst een breed gedragen gevoel van sociale veiligheid. In elk ontwerp moet zeker ook de mogelijkheid tot ontmoeting gefaciliteerd worden. Niet alleen een goede fysieke ontmoetingsplek, maar ook andere mogelijkheden voor interactie, zoals de relatie tussen binnen en buiten. De input van bewoners is van groot belang. Laat daar zowel letterlijk als figuurlijk ruimte voor open.

Opmerkelijk is dat de aanwezigheid van de gezonde omgeving een positieve invloed heeft, ook als er geen gebruik van wordt gemaakt. Het idee dat je er gebruik van kán maken draagt al direct bij aan de perceptie van gezondheid.

 

Gebouw

 

Expertsessies

 

Services

 

Gedrag

Contact

Noortje Veldhof | n.veldhof@duravermeer.nl
Bas Sijmonsbergen | b.sijmonsbergen@duravermeer.nl