Lessons learned

Gezonde
services

Sociaal contact, ruimte om te bewegen en te ontspannen, gezond eten – het zijn allemaal factoren die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven. Hoe kunnen wij door middel van services een gezond en gelukkig leven toegankelijk maken en stimuleren? Welke services zijn hiervoor noodzakelijk? Deze vragen stonden centraal tijdens de inspiratiesessie over Gezonde Services.

Conclusie

Om een uitgebalanceerd servicepakket aan te kunnen bieden moet er eerst een goede (gezondheids)analyse gemaakt worden. Maak gebruik van dat wat al aanwezig is. Faciliteer een mix van services op het gebied van beweging, sociale interactie, voeding en ontspanning. Dit kunnen services zijn die een fysieke plek krijgen of services in de vorm van een dienst, app of platform. Zoek vooral naar services waarmee gezond gedrag gestimuleerd kan worden. Bouw rondom deze services aan een community, waarin mensen elkaar inspireren en motiveren.

Gezonde services moeten voor iedereen toegankelijk zijn maar niet verplicht. Via een beloningssysteem kunnen we bewoners inspireren om meer te bewegen en meer sociale activiteiten te ontplooien. Een duwtje in de rug waar iedereen beter van wordt!

Gebouw

Omgeving

 

Services

Gedrag

Contact

Noortje Veldhof | n.veldhof@duravermeer.nl
Bas Sijmonsbergen | b.sijmonsbergen@duravermeer.nl